1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 2_header_mhc_jo16_1__strafcorner_2114x560.jpg.jpg header.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg Header_MHC_jeugd_startwedstrijd.jpg Header_MHC_JO16_1_Klaar_Voor_Wedstrijd_2114x560.jpg Header_MHC_JO16_1_Uitlopen_Strafcorner_2114x560.jpg

Contributie

Contributie 2023-2024


Lid zijn van de Maastrichtse Hockeyclub ben je telkens voor een heel jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij opgezegd voor 1 mei voorafgaand aan nieuwe seizoen.
Bij te laat opzeggen zal een administratieve boete van 50 euro worden opgelegd.

Lid zijn van de vereniging betekent ook dat je MHC machtigt om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

De contributie tarieven voor het lidmaatschap van de Maastrichtse Hockeyclub worden jaarlijks vastgesteld.
De facturering / incasso zal bepaald worden a.h.v. de indeling, en in de eerste week van juli en voor wie in 2 termijnen betaald, de eerste week van november worden uitgevoerd.

De zaalcontributie wordt jaarlijks pas vastgesteld rond de start van het zaalseizoen omdat dit een kostendekkende toeslag is die over de deelnemers aan de zaalcompetitie wordt verdeeld.


De Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2023 heeft de lidmaatschap tarieven voor komend seizoen vastgesteld.

*) De KNHB peildatum is 1 oktober van een lopend seizoen; MHC neemt de leeftijd per 1 oktober voor het bepalen van het contributietarief

**) Prestatie spelende teams zijn normaliter H1, D1, MO18-1, MO16-1, MO14-1, JO18-1, JO16-1 en JO14-1. Opleidingsteams kunnen variëren per jaar en worden door de Technische Commissie benoemd en bekend gemaakt voor 1 juli. De toeslagen voor de prestatieve en opleidingsteams worden bij definitieve teamindelingen en dus later belast.
Voor het seizoen 2023-2024 zijn de opleidingsteams MO16-2 en MO14-2.  De D-lijn (MO12 en JO12) zijn zoals voorgaande jaren allemaal opleidingsteams.

***) De maximale gezinscontributie wordt toegekend voor alle gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres. Hiervoor is het noodzakelijk allemaal op hetzelfde adres bij MHC te zijn ingeschreven. De gezinscontributie is exclusief toeslagen en zaalhockey.

****) In het kader van Flexhockey willen wij voor studenten en senioren die vóór 1 september, resp. vóór 1 december aangeven slechts een half seizoen beschikbaar te zijn een halfjaarlijks tarief aanbieden. Prestatietoeslag wordt volledig doorberekend.

Betaalwijze:

Graag stellen wij voor om gebruik te maken van automatische incasso. U kunt dit op het inschrijfformulier aangeven of bij wijziging doorgeven aan de ledenadministratie. Dit komt direct bij de penningmeester terecht en er is voor betaling geen extra handeling van uw zijde nodig.

U kunt ook middels een per mail toegezonden factuur (+ administratiekosten van € 7,50 per factuur) betalen. U ontvangt géén factuur via de post. Zorg ervoor dat het correcte e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

LET OP:

  • Er zijn maximaal 2 betaaltermijnen mogelijk.
  • Incasso werkt alleen bij een Nederlandse IBAN-bankrekening.
  • Wanneer U gebruik maakt van betalen middels een factuur wordt U een extra toeslag per factuur in rekening gebracht.
  • Gedurende het seizoen kan de gekozen betaalwijze niet gewijzigd worden.

Vragen?

Als u vragen heeft over uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 06-nummer) of uw inschrijving kunt u contact opnemen met [email protected]
Als u vragen heeft over de factuur zelf, stuur dan een mail: [email protected]

Financiële ondersteuning:

Tot slot begrijpen wij dat hogere contributie lasten kan zorgen voor moeilijkheden met overweging tot het beëindigen van een lidmaatschap. Wij willen altijd met jullie meedenken in oplossingen! Heb je een vraag: stuur een mail naar de [email protected]

Jeugd:
Zo kan er ook contact opgenomen worden met https://jeugdfondssportencultuur.nl/ voor financiële ondersteuning

Volwassenen:
Wilt u lid worden van onze vereniging maar heeft u niet genoeg geld om de contributie en de bijbehorende sportspullen te betalen? Wij werken samen met het Volwassenen Fonds Sport & Cultuur. Zij kunnen helpen door uw contributie en eventueel de benodigde attributen te betalen. 

Een aanvraag kunt u samen met een intermediair indienen. Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij u en/of uw gezin. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de schuldhulpverlener, een buurtcoach, maatschappelijk werker, een vrijwilliger van de voedselbank, uw (huis)arts of een andere professional.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de lokale coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur: 
Contact: 0618414877
[email protected]