1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 2_header_mhc_jo16_1__strafcorner_2114x560.jpg.jpg header.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg Header_MHC_jeugd_startwedstrijd.jpg Header_MHC_JO16_1_Klaar_Voor_Wedstrijd_2114x560.jpg Header_MHC_JO16_1_Uitlopen_Strafcorner_2114x560.jpg

AfgelastingenGaan de wedstrijden door?


In verband met weersomstandigheden kan gebeuren dat een veld niet bespeelbaar is. Via de MHC-website en MHC-app, wordt je bericht indien een veld NIET bespeelbaar is.
MHC neemt dus contact met jou op, zodat we ieder team zo snel mogelijk kunnen informeren. Ieder telefoontje, mailtje of appje werkt vertragend dus het verzoek is om te wachten op de officiële mededeling.

Regels voor afgelaste wedstrijden en/of trainingen


Rondom het aflasten van wedstijden en trainingen bestaan ook regels. Deze regels zijn bedoeld om misverstanden te voorkomen.
Let de volgende regels:

 1. Het onbespeelbaar zijn van een veld kan enkel door een bevoegde functionaris (Maastricht Sport of een daartoe aangewezen persoon binnen de club of een (bonds)scheidsrechter) worden vastgesteld;
 2. Indien velden onbespeelbaar zijn, dan word je hierover geïnformeerd via:
  1. de website en de MHC-app;
  2. je wordt gebeld indien het pas vlak voor vertrek naar een wedstrijd bekend is geworden;
  3. in het geval van acute zaken zoals bij trainingen kun je ook een bulk-sms ontvangen (NB: zorg er dus voor dat in MijnTeam (inloggen op website) het 06-nummer klopt)
  4. Het is dus niet de bedoeling om zelf contact op te nemen met andere clubs. Als je niets hoort, gaat de wedstrijd door.

Als een deel van de velden afgekeurd wordt


Tot slot vinden wij het belangrijk je te informeren rondom een aantal keuzes die worden gemaakt indien een veld afgekeurd is:

 1. Bij Heren 1 en Dames 1 zijn bondsscheidsrechters toegewezen vanuit de KNHB. Als het veld van deze teams is afgekeurd, EN er is nog wel een ander speelveld beschikbaar, dan moet volgens de reglementen van de KNHB de wedstrijd op dat bespeelbare veld worden gespeeld. De wedstrijd van het team dat gepland stond op dat bespeelbare veld, wordt dan afgelast zodat Dames 1 of Heren 1 de wedstrijd wel kan spelen. Deze gedwongen verschuiving komt dus voort vanuit een bondsregel. Bij alle andere teams geldt deze regel niet.
 2. Indien al vroegtijdig duidelijk wordt dat een veld niet bespeelbaar zal zijn op zaterdag of de zondag, dan wordt er door de wedstrijdsecretaris gekeken hoe we het programma gaan aanpassen. De keuzes die dan gemaakt worden, zijn gebaseerd op de reistijd van tegenstanders. Inhalen gaat makkelijker als je dichtbij elkaar ligt t.o.v. teams uit Brabant. Wedstrijden met tegenstanders uit Brabant krijgen dan meer voorrang dan wedstrijden met tegenstanders als Nuth, Hockeer, Meerssen, NOVA, Scoop enz.
 3. Indien een wedstrijd wordt afgelast, dan zal deze wedstrijd altijd op de eerstkomende inhaaldag worden ingehaald. Enkel in geval op dat moment reeds een wedstrijd staat voor een van beide teams, zal inhalen in overleg geschieden. De coördinatie hiervan geschiedt enkel en alleen door de wedstrijdcommissaris;
 4. De geplande trainingen worden afgelast van die teams die op het onbespeelbare veld gepland stonden. Alleen indien er ruimte op een ander veld is, kan besloten worden de training wel door te laten gaan.

Ten aanzien van het bovenstaande kan enkel worden afgeweken door hetzij de wedstrijdsecretaris (wedstrijd), of de technische commisisie (training). Een door hen genomen besluit is bindend.

Ralph Jacobs,

Technische Commissie MHC.