1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg Dames 1 teamfoto 2020-2021 zonder begeleiding bewerkt 1.jpg header heren1.jpg header.jpg headerdames1.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg MHC Heren 1 - 2020 Banner 1.jpg

opleidingsjeugd

3

Opleidingsjeugd

De Opleidingsjeugd zijn onze ± 5 tot en met ± 11 jarigen, onderverdeeld in Benjamins, O8, O9, O10 en O12 (elftallen). Ons doel is om deze groep kinderen op een actieve, leuke en veilige manier samen te leren hockeyen, aangepast aan hun eigen ontwikkelingsniveau. Winnen en verliezen is hierbij van ondergeschikt belang.

Benjamins ( 5 en 6 jarigen)

De Benjamins hebben wekelijks een training. Op een speelse manier leren zij de basis van het hockeyen en het samenwerken in een team. De groep is nog met jongens en meisjes gemengd en wordt wekelijks van samenstelling veranderd. Op de competitie zaterdagen bestaat de mogelijkheid dat de kinderen onderling een wedstrijdje spelen, de zogenaamde BenjaPLUS. Organisatie en begeleiding hiervan is in handen van de ouders van de Benjamins.

O8 (7 jarigen)

Kinderen die voor 1 oktober 7 jaar zijn, gaan aan de slag in de O8. De O8-kinderen worden in teams ingedeeld van 7 a 8 personen, trainen twee keer per week en spelen op zaterdagochtend een wedstrijd in de regio. Het opleidingsplan van de Jongste Jeugd is de basis voor de trainingen.  De wedstrijden zijn gebaseerd op het drie tegen drie hockey op een achtste veld.

O9 (8 jarigen)

Als de kinderen voor 1 oktober 8 jaar zijn, komen ze in de O8-jeugd. Deze teams spelen wedstrijden met 6 spelers op een kwart veld. Dit is ook het eerste jaar dat de keeper aan bod komt. De trainingen zijn twee keer per week met wedstrijden op zaterdagochtend. De teams hebben een omvang van 7 a 8 spelers.

O10 (9 jarigen) en O12-elftallen (10 en 11 jarigen)

Na het zestal hockey komt het achttal hockey. De kinderen zijn dan voor 1 oktober 9 jaar. Ze spelen met 8 spelers een wedstrijd op een half veld. De strafcorner komt hier ook voor het eerst aan bod.
Trainingen zijn twee keer per week met wedstrijden op zaterdagochtend. De teams hebben een omvang van 9 a 10 spelers.

Na de O10-jeugd stromen de kinderen door naar de D-elftallen (1e jaars O12). Ze gaan dan in elftallen spelen op  een heel veld.

Onder omstandigheden kan het voorkomen dat een te jong kind in een bepaalde lijn al hockey speelt. In overleg met de ouders bekijken we dan wat het beste moment om al dan niet door te stromen zodat dit weer gecompenseerd is.


Opleidingscommissie

Op dit moment zijn we bezig de opleidingscommissie en de jeugdcommissie samen te voegen. Mailen kan nog naar: [email protected]

 

Rol ouders

Wij zijn een vereniging en dat betekent dat zonder hulp van ouders en vrijwilligers weinig mogelijk is.
Ouderbetrokkenheid is van het allergrootste belang. Je kunt als ouder training geven, jeugdtrainers in het team van uw kind helpen met ondersteuning, coachen, spelleider zijn, regelouder, evenementenhulp, commissielid etc.

Teams waar ouders betrokken bij het zijn bij het hockey functioneren veel beter dan waar dat niet het geval is. Teams waar een ouder de jeugdtrainer ondersteunt op pedagogisch gebied halen ook veel meer rendement uit een training. Hiervoor is geen (hockey)ervaring nodig!

Daarnaast zijn er nog de teamverplichtingen als rijbeurten,  de jaarlijkse bardienst en info ouderdienst.Niet alleen uw kind  "zit op hockey”, u als ouder dus ook.

Indelingen team

Bij kinderen in deze leeftijd zijn er nog grote verschillen op het gebied van vaardigheden, beweging, beleving, inzicht en interesses. Ieder kind is immers anders en groeit en ontwikkelt met bepaalde sprongen. Een  kind kan maanden stilstaan in de ontwikkeling en dan in een recordtijd dat weer goedmaken; andersom kan ook.
De OC probeert met het (technisch) kader dit zoveel mogelijk monitoren.

Zodra de teams ingedeeld worden, houden we hier al rekening mee. Het primaire belang is het niveau waarop het kind sport, op de voet gevolgd door de sociale omgeving (vriendjes, klasgenootjes etc).  Het streven is om ieder kind dus in een team te plaatsen waarin voldoende uitdaging in het sporten zit en waar het ook de sociale contacten heeft.

Proeftrainen

Een proeftraining volgen kan enkel op afspraak met de lijncoordinator. Neem hiervoor contact op met de OC: [email protected].

Vermeld in de e-mail de geboortedatum en naam van uw kind. Als het hockey bevalt, dan dient u uw kind na twee proeftrainingen aan te melden als lid.Een hockeystick kunt u van ons lenen; u dient wel zelf te zorgen voor scheenbeschermers en een bitje (gebitsbeschermer, verkrijgbaar bij de sportzaken).

Lid worden?

Voor de teams zijn er instroommomenten na de zomervakantie, na de herfstvakantie en na de winterstop. Voor de jongste categorie, Benjamins, is dat wekelijks mogelijk op afspraak.
Neem hiervoor contact op via: [email protected]

U kunt uw kind aanmelden door op de website bovenaan ‘lid worden’  te selecteren.
Na het invullen ontvangt u per kerende e-mail een pdf bestand. Deze dient u te ondertekenen en naar de ledenadministratie te sturen. Na ontvangst krijgt u van hen bericht dat uw kind op de wachtlijst geplaatst is. De OC neemt dan contact op over de plaatsing. Pas na plaatsing in een lijn, is het lidmaatschap definitief.

Voor de nieuwe spelers in de F en E geldt dat deze eerst enkel trainen voordat ze gaan deelnemen aan wedstrijden. Plaatsing in een team en deelname aan de competitie gaat altijd in overleg met het technisch kader.

Wat heb ik nodig?

Pas vanaf de O8-lijn is het clubtenue van MHC (Indian Maharadja) bij wedstrijden nodig. Dit is exclusief verkrijgbaar bij Sportshop Relax aan de Dorpsstraat in Heer-Maastricht. Voor de benjamins is gewone, comfortabele sportkleding afgestemd op de weersomstandigheden voldoende. Bitjes en scheenbeschermers zijn verplicht bij alle wedstrijden en trainingen. Hockeyschoenen (kunstgras) zijn bij de Benjamins nog niet verplicht maar vanwege de grip wel aan te bevelen.

De sportspeciaalzaak kan u adviseren over een stick (ca. € 25,00). Koop deze echter niet op de groei!


Regio afspraken KNHB

De OC heeft zitting in het disctrict Limburg van de KNHB. Hier zijn m.b.t. de opleidingsjeugd de volgende (afwijkende) bindende afspraken gemaakt:

- De thuisvereniging zorgt voor spelleiders.
- Coaches mogen in het veld lopen bij O8 en O9. Toeschouwers achter het hek.
- Het uitspelende team zorgt voor een afwijkend tenue indien nodig.

- Aantallen teams: Er mag alleen 3 tegen 3 gespeeld worden bij O8, 6 tegen 6 bij O9 of 8 tegen 8 bij O10 hockey. Geen varianten met meer spelers. Indien een team met te weinig is in bijv. een 8-tal mag er uiteraard wel 7 tegen 7 gespeeld worden.

- Kampioenen: De Opleidingsjeugd (t/m O10-tallen) kent geen kampioenen omdat leren spelen belangrijker is dan winnen. Dit wordt dan ook niet gevierd/ gehuldigd door de verenigingen zelf.

- Wedstrijdduur: O8: 2x 20 min, O9 2x25 min, O10 2x30 min.


Informatie en communicatie

De OC zorgt voor alle communicatie naar spelers, ouders, coaches. Vragen stelt u ons bij voorkeur per email of persoonlijk op de club. Iedere zaterdagochtend is iemand van de OC aanwezig bij de infobalie.
Voor zover als mogelijk zijn we ook tijdens trainingen regelmatig langs de velden te vinden.

Maandelijks is er ook een open spreekuur op de club waarbij een afvaardiging van de OC, de Technische Commissie en bestuur aanwezig zijn voor alle vragen fo kwesties die meer diepgang nodig hebben dan een mail kan bieden. Op de agenda op de website staat wanneer er spreekuur is.

Voordat uw kind in een nieuwe lijn start is er een ouder-info-avond. Uw aanwezigheid hier is dringend gewenst. Aan bod komen dan o.a. de jaarplanning, spelregels, uw verplichtingen en de taakverdeling in de teams.

Van de teams verwachten wij regelmatig foto’s en/of wedstrijdverslagen voor de nieuwsbrieven en/of website.

 

Heren 1

Heren 1 - MHC Best
Datum: zondag 4-6 Spelen: 14:45

Dames 1

Dames 1 heeft geen aankomende wedstrijden

Vandaag jarig

Joost van Gelder
Leonoor Hoevenagel
Apoline Nieuwland

Agenda

Nog geen agenda punten.

Zoeken

Verslagen