1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg Dames 1 teamfoto 2020-2021 zonder begeleiding bewerkt 1.jpg header heren1.jpg header.jpg headerdames1.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg MHC Heren 1 - 2020 Banner 1.jpg

Contributie

Contributie 2021-2022


Lid zijn van de Maastrichtse Hockeyclub ben je telkens voor een heel jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Lid zijn van de vereniging betekent ook dat je MHC machtigt om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). De contributie tarieven voor het lidmaatschap van de Maastrichtse Hockeyclub worden jaarlijks vastgesteld. De factuur wordt in de periode sept/okt (feb/mrt bij 2 termijnen) per mail verzonden.
Hieronder zijn de tarieven weergegeven voor het seizoen 2021-2022.

Contributie o.b.v. besluit ALV mei 2020

seizoen 2021-22
Leeftijdscategorie geboren tussen: Tarief Toeslag
4 en 5 jaar 1 oktober 2015 - 30 september 2017 € 87,50
6 en 7 jaar 1 oktober 2013 - 30 september 2015 € 145,00
8 en 9 jaar 1 oktober 2011 - 30 september 2013 € 217,50
10 en 11 jaar ** 1 oktober 2009 - 30 september 2011 € 265,00 € 50,00 Opleiding
12 tot en met 17 jaar 1 oktober 2003 - 30 september 2009 € 265,00 € 75,00 Prestatief
Senior 18-26 jaar 1 oktober 1994 - 30 september 2003 € 250,00 € 75,00 Prestatief
Senior > 26 jaar vanaf 30 september 1994 en ouder € 300,00 € 75,00 Prestatief
Trainingslid jongste jeugd 4 t/m 9 jaar 1 oktober 2011 - 30 september 2017 € 45,00
Trainingslid € 157,50
Trimhockey € 157,50
LG lid € 120,00
Zaalhockey € 82,50
Inschrijfgeld t/m 25 jaar € 25,00
Inschrijfgeld > 26 jaar € 50,00
Max. Gezinscontributie € 700,00 excl. toeslagen
Niet spelend lid € 90,00
NB prestatietoeslag senior voor half seizoen: € 37,50
Lidmaatschap half seizoen: Senior t/m 26 jaar € 125,00
Senior > 26 jaar € 150,00
**) De junioren 10 en 11 jaar ingedeeld in een zogenaamde D jeugd-team
betalen als opleidingsjeugd een toeslag van € 50,00.
De prestatietoeslag wordt in rekening gebracht bij leden die spelen in de volgende teams
H1, D1, MA1, MB1, MC1, MC2, JA1, JB1 en JC1.

Flexhockey


In het kader van Flexhockey willen wij voor studenten en senioren die vóór 1 september aangeven slechts een half seizoen beschikbaar te zijn een halfjaarlijks tarief aanbieden. Meer informatie over flexhockey vindt je hier: www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/flexhockey

Zaalhockey, toeslagen en gezinscontributie


*) Hockeyers die alleen willen zaal hockeyen en verder geen gebruik maken van veldhockeyfaciliteiten (inclusief trainingen) dienen zich als "niet spelend lid" op te geven en betalen daarop de zaalhockeytoeslag.
**) De leden van 10 en 11 jaar ingedeeld in een zogenaamde D jeugd-team betalen als opleidingsjeugd een toeslag van € 50,00.De prestatietoeslag wordt in rekening gebracht bij leden die spelen in de volgende teams H1, D1, MA1, MB1, MC1, MC2, JA1, JB1 en JC1.
***) De maximale gezinscontributie wordt toegekend voor alle gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres. Hiervoor is het noodzakelijk allemaal op hetzelfde adres bij MHC te zijn ingeschreven. De gezinscontributie is exclusief (prestatie)toeslagen, zaalhockey en opslagen voor betalen per factuur (NB: de factuuropslag geldt per lidmaatschap per factuur!).


Betaalwijze:


Graag stellen wij voor om gebruik te maken van automatische incasso. U kunt dit op het inschrijfformulier aangeven of bij wijziging doorgeven aan de ledenadministratie. Dit komt direct bij de penningmeester terecht en er is voor betaling geen extra handeling van uw zijde nodig.

U kunt ook middels een per mail toegezonden factuur (+ €15,- toeslag) betalen. U ontvangt géén factuur via de post. Zorg ervoor dat het correcte e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

LET OP:


Incasso werkt alleen bij een Nederlandse IBAN-bankrekening.

Wanneer U gebruik maakt van betalen middels een factuur wordt U een extra toeslag van 15,00 euro in rekening gebracht.Gedurende het seizoen kan de gekozen betaalwijze NIET gewijzigd worden!

Vragen?


Als u vragen heeft over uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 06-nummer) of uw inschrijving kunt u contact opnemen met [email protected]

Als u vragen heeft over de factuur zelf, stuur dan een mail: [email protected]