1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg Dames 1 teamfoto 2020-2021 zonder begeleiding bewerkt 1.jpg header heren1.jpg header.jpg headerdames1.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg MHC Heren 1 - 2020 Banner 1.jpg

Contributie

 

Contributie 2021- 2022

Lid zijn van de Maastrichtse Hockeyclub ben je telkens voor een heel jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Lid zijn van de vereniging betekent ook dat je MHC machtigt om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). De contributie tarieven voor het lidmaatschap van de Maastrichtse Hockeyclub worden jaarlijks vastgesteld. De factuur wordt in de periode sept/okt (feb/mrt bij 2 termijnen) per mail verzonden.

Hieronder zijn de tarieven weergegeven voor het seizoen 2021-2022.

                                                           Tarief             Toeslag

Funckey/ Benjamin                           €  87,50         

Mini F                                               € 145,00         

Mini E6                                              € 217,50         

Mini E8                                            € 217,50         

Junior D                                            € 265,00           € 50,00 (allen opleiding teams)**

Junior C                                            € 265,00           € 75,00 (Prestatief)**

Junior B                                            € 265,00           € 75,00 (Prestatief)**

Junior A                                            € 265,00           € 75,00 (Prestatief)**

Senior 18-26 (student)                      € 250,00         

Senior > 26                                        € 300,00          € 75,00 (Prestatief)**

Veteraan Trainingsgroep                   € 157,50         

Trainings lid Junior                           € 157,50         

Trainings lid Senior 18-26 (student) € 157,50         

Trainings lid Senior >26                   € 157,50         

Trim hockey                                      € 157,50         

LG Junior                                         € 120,00         

LG Senior                                         € 120,00         

Zaalhockey*                                      Nader te bepalen       

Inschrijfgeld Junior                           €  25,00         

Inschrijfgeld Senior                           €  50,00         

Max. Gezinscontributie***              € 700,00         

Niet spelend lid                                 €  90,00         

 

In het kader van Flexhockey willen wij voor studenten en senioren die vóór 1 septemberaangeven slechts een half seizoen beschikbaar te zijn een halfjaarlijks tarief aanbieden. https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/flexhockey

Lidmaatschap half seizoen:               € 130,00          Student

                                                           € 160,00          Senior

*)   Hockeyers die alleen willen zaal hockeyen en verder geen gebruik maken van veldhockeyfaciliteiten (inclusief trainingen) dienen zich als "niet spelend lid" op te geven en betalen daarop de zaalhockeytoeslag.

**) De junioren D (opleidingsjeugd) betalen een toeslag van € 50,00. De prestatietoeslag wordt in rekening gebracht bij leden die spelen in de volgende teams H1, D1, MA1, MB1, MC1, MC2, JA1, JB1 en JC1.

***) De maximale gezinscontributie wordt toegekend voor alle gezinsleden woonachtig op het zelfde adres. Hiervoor is het noodzakelijk allemaal op het zelfde adres bij MHC te zijn ingeschreven. Het gezinscontributie is exclusief (prestatie)toeslag en zaalhockey.

Betaalwijze:

Graag stellen wij voor om gebruik te maken van automatische incasso. U kunt dit op het inschrijfformulier aangeven of bij wijziging doorgeven aan de ledenadministratie. Dit komt direct bij de penningmeester terecht en er is voor betaling geen extra handeling van uw zijde nodig.

U kunt ook middels een per mail toegezonden factuur (+ €15,- toeslag) betalen. U ontvangt géén factuur via de post. Zorg ervoor dat het correcte e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

LET OP:

Incasso (werkt alleen bij een Nederlandse IBAN-bankrekening)

Wanneer U gebruik maakt van betalen middels een factuur wordt U een extra toeslag van 15,00 euro in rekening gebracht.

Gedurende het seizoen kan de gekozen betaalwijze NIET gewijzigd worden!


Vragen?

Als u vragen heeft over uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 06-nummer) of uw inschrijving kunt u contact opnemen met [email protected]

Als u vragen heeft over de factuur zelf, stuur dan een mail: 
[email protected]