1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg header-3.jpg header.jpg header3.jpg header5.jpg shootout4.jpg
Algemeen April
10

Ons huishoudboekje!

Nieuws afbeelding

 

Beste leden,

Nadrukkelijk vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Net zoals iedereen moet ook MHC  keurig aan alle verplichtingen voldoen en rekeningen betalen. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de inkomsten uit de contributie die door de leden wordt betaald.
 
We hebben moeten constateren dat, ook nog na diverse herinneringen te hebben verzonden, ongeveer 15% van onze leden de contributie niet heeft betaald of de incasso heeft gestorneerd. Je hebt het dan toch al snel over meer dan € 25.000  aan inkomsten die we missen.
 
Willen jullie nog een keer nagaan of de contributie is betaald? Het bestuur onderzoekt inmiddels welke verdere maatregelen genomen worden tegen leden die in gebreke blijven hun contributie te betalen. Mocht het betalen van de contributie voor problemen zorgen: benader onze vertrouwenspersoon om te bezien wat allemaal mogelijk is!
 

Met vriendelijke groet,

Marcel Goessen,
voorzitter