1bannermhc2.jpg 1bannermhc2lustrum-85jaar.jpg 1headerHeren1a.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 3bannermhc2lustrum-85jaar.jpg header heren1.jpg header.jpg headerdames1.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg wbannermhc2lustrum-85jaar.jpg
Algemeen September
18

REMINDER: Buitengewone ALV maandag 24 september 2018

Nieuws afbeelding

 

Beste leden,

 

Zoals tijdens de ALV van 14 mei j.l. is toegezegd hebben wij in september een buitengewone ALV gepland.

Tijdens deze ALV zijn er twee agendapunten:

1) het voorstel tot statutenwijziging, de wijziging/ vaststelling van het huishoudelijk reglement en enkele bestuursreglementen, alsmede

2) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

De concept-stukken zijn in het besloten gedeelte van onze website geplaatst achter de inlog bij Club/Documenten/Bestuur resp. AVG.

Deze vergadering kan worden gebruikt voor het maken van opmerkingen enzovoorts over de voorgestelde wijzigingen. Het is de bedoeling om in de reguliere najaars-ALV in oktober de statuten en reglementen vast te stellen.

 

Wij verwachten jullie aanstaande maandag 24 september 2018 om 20.00 uur in ons clubhuis!

 

 

 

Groet,

Marc Schnabel, secretaris