1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg Dames 1 teamfoto 2020-2021 zonder begeleiding bewerkt 1.jpg header heren1.jpg header.jpg headerdames1.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg MHC Heren 1 - 2020 Banner 1.jpg
Algemeen Mei
10

NIEUWS VAN DE TC

Nieuws afbeelding
Nieuw lid TC
De TC is verheugd te kunnen melden dat de openstaande functie Coördinator Prestatief Jeugd opnieuw kan worden ingevuld. Deze taak zal worden uitgevoerd door Ralph Jacobs. Ralph is al jaren actief binnen de Technische Commissie en zal vanuit de functie Coördinator Breedte doorschuiven naar Coördinator Prestatief Jeugd. Wij hebben Ewout Eenhoorn bereid gevonden om de vrijkomende functie Coördinator Breedte in te vullen. Als onderdeel van ons trainersgilde loopt Ewout al enige tijd binnen onze club mee en is hij een mooie aanwinst voor de Technische Commissie. Wij wensen Ralph en Ewout veel Welkom en veel succes in jullie nieuwe functies!

Selecties en indelingen seizoen 2020/2021
Het Corona-virus heeft een flinke impact op de hockeysport. De competitie is beëindigd en de trainingen kunnen voorlopig slechts in aangepaste vorm plaatsvinden. In samenspraak met het bestuur is besloten om de gebruikelijke selectietrainingen met het oog op de indelingen voor komend seizoen te annuleren. Onder de gegeven omstandigheden en maatregelen ziet de TC onvoldoende mogelijkheden om alle gegadigden op tijd weer op het gewenste niveau te krijgen en de selectietraining uit te voeren zoals we gewend zijn. De TC zal in samenwerking met de JC, de OC en de TC-prestatief en breedte zorgdragen voor de indelingen van alle prestatieve en breedte teams. De prestatieve teams worden op basis van alle beschikbare informatie uit het speler-volg systeem en verkregen input van trainers/coaches, de JC, OC en TC-prestatief ingedeeld. Er zullen dan ook geen spelers van buitenaf in de selectieteams opgenomen worden vanwege het ontbreken van eigen data. Een nadere uitwerking zal binnenkort op het beveiligd deel voor leden op de site gepubliceerd worden.

Aanpassing beleid Opleidingsjeugd
De KNHB heeft enige tijd geleden haar Strategische Visie opgesteld om de toekomstige ontwikkeling van de hockeysport in Nederland richting te geven. Met name voor de Jongste Jeugd tot en met de D-categorie streeft de KNHB de navolgende doelen na: 

  • tot en met de D-jeugd moet de nadruk liggen op plezier maken, spelen en ontdekken;
  • tot en met de D-jeugd moeten spelers niet vaker dan 2 keer per week georganiseerd trainen;
  • tot en met de D-jeugd moeten alle spelers hetzelfde aanbod aan training krijgen; 
  • tot en met de D-jeugd heeft selecteren minder tot geen zin; 
  • tot en met de D-jeugd moeten er meer gelijkwaardigere teams worden geformeerd; 
  • tot en met de D-jeugd moet hockeyen in de eigen omgeving worden gestimuleerd. 

Met ingang van het seizoen 2018/2019 heeft MHC haar beleid voor de Jongste Jeugd en de D-categorie hierop aangepast. Na diverse evaluaties met trainers en commissies is de TC van mening dat het beleid enige aanpassing behoeft om het algemene spelplezier te verhogen en alle spelers en speelsters de mogelijkheid te geven in een beter passende omgeving zich te ontwikkelen. Een nadere uitwerking van de aanpassingen is te vinden op het beveiligd deel voor leden op de site. Op korte termijn zal deze aanpassing/aanvulling op het beleid nog verwerkt worden in het Technisch Beleidsplan 2019-2023.