1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg Dames 1 teamfoto 2020-2021 zonder begeleiding bewerkt 1.jpg header heren1.jpg header.jpg headerdames1.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg MHC Heren 1 - 2020 Banner 1.jpg
Jeugd Juni
14

Teamindeling junioren 2020-2021

Nieuws afbeelding


Beste leden en ouders,


De afgelopen weken zijn de Opleidingscommissie, de Jeugdcommissie, de Keepersclub en de Technische Commissie bezig geweest met de indeling van de jeugd- en jongste jeugdteams voor het volgende seizoen. Zonder de medewerking van alle commissieleden, de trainers, de coaches en de lijn-coördinatoren was dit niet gelukt, bedankt hiervoor!


Een aantal opmerkingen over de teamindelingen:

 

1.   Bericht van de Opleidings-Commissie

     Het einde van het seizoen is in zicht en we kunnen wel stellen dat dit het meest "vreemde” seizoen tot zover is geweest.

 

    Gelukkig mocht er in mei weer gehockeyd worden en kunnen we het seizoen toch nog op een leuke manier afsluiten met de slotdag op 4 juli.

 

     De afgelopen weken hebben voor ons in het teken gestaan van de indelingen. Het is een behoorlijke klus geweest….máár het is gelukt! We hebben geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met vriendjes/vriendinnetjes bij het indelen! Wij delen dan ook met veel plezier de indelingen jongste jeugd voor seizoen 2020-2021 met jullie!!

 

     De teams zijn ingedeeld naar het aantal leden / aanmeldingen dat we hadden op het moment van starten met indelen. Dat hier de komende maanden nieuwe aanmeldingen bij gaan komen is een trend die we het afgelopen jaar gezien hebben. De instroomgroep bleek afgelopen seizoen een groot succes, kinderen in de 8-tal en D leeftijd konden op hun eigen niveau kennis maken met hockey of techniek verbeteren en als trainingslid lekker komen hockeyen. Dit is ook de manier hoe we komend seizoen omgaan met nieuwe aanmeldingen in deze leeftijdscategorie, eerst een periode meetrainen alvorens er gekeken wordt naar de mogelijkheden m.b.t. plaatsen in een team. Zijn de teams "vol” dan kan het best voorkomen dat een nieuwe aanmelding het volledige seizoen als trainingslid blijft hockeyen ofwel dat ze op een "wachtlijst” geplaatst worden. Voor de 6-tal /Fjes zal gekeken worden wat er mogelijk is met betrekking tot na plaatsen en bestaat er een kans dat we bij veel nieuwe aanmeldingen een nieuw team lanceren na de winterstop. Het zou kunnen voorkomen dat we de bestaande teams dan opnieuw moeten formeren maar daar streven we absoluut niet naar!

 

 

     Wij hopen dat jullie net zo blij zijn als wij met de nieuwe indelingen, mochten er toch vragen zijn laat het ons gerust weten op het mailadres: [email protected]. Wij proberen hier dan zo snel mogelijk een reactie op te geven!

 

 

2.              Bericht van de Jeugdcommissie en de TC

Ook dit jaar was het weer een lastige puzzel om de teams in te delen voor aankomend seizoen. Een extra obstakel dit jaar was het niet kunnen uitvoeren van de selectie-trainingen i.v.m. met alle Corona maatregelen. Wij, de Jeugdcommissie, de Technische Commissie, trainers, coaches en lijn coördinatoren als betrokkenen bij dit proces hebben de prestatieve- en opleidingsteams ingedeeld rekening houdende met de selectiecriteria. De breedte-teams zijn zoveel mogelijk ingedeeld naar gelijkgestemdheid. Daarbij hebben we zoveel als mogelijk rekening gehouden met wensen vanuit teams om bijvoorbeeld bij elkaar te blijven. Ook hebben we zoveel als mogelijk maatwerk proberen toe te passen. Natuurlijk zijn onze goede bedoelingen en intenties niet altijd mogelijk gebleken en hebben wij hier en daar ook keuzes moeten maken die ook wij lastig vonden om te nemen. Hierbij doelen we vooral op de aantallen per lijn die bij de verdeling in teams niet altijd even goed uitkwamen. Dit is een gegeven waar wij in de toekomst aan moeten werken, maar die wij natuurlijk zelf niet helemaal in de hand hebben.

 

 

Met name in de jongenslijn hebben we over de verschillende categorieën te veel of juist te weinig spelers. Het maakt het hierdoor lastig om zodanig te kunnen indelen dat dit voor iedere speler goed uitkomt. Dit vinden wij zelf ook heel jammer! We proberen met extra aandacht in de aankomende seizoenen de jongenslijn zodanig te versterken dat wij soms ingrijpende keuzes hopelijk in de toekomst niet meer hoeven te maken. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er vooral veel vragen zullen zijn of misschien wel bezorgdheid is over de teams JB2 en JC1. Daarom hebben we besloten om ouders en jongens van beide teams uit te nodigen. Op deze avonden zullen afgevaardigden van de TC aanwezig zijn om een extra toelichting te geven, van gedachten te wisselen en vragen te beantwoorden. Beide teams zijn van harte welkom in het clubhuis. JB2 op woensdag 1 juli om 20:00 uur en JC1 op donderdag 2 juli ook om 20:00 uur.

 

 

Voor MB1 is de definitieve selectie nog niet gereed. Vanaf 20 juni trainen zij met de selectiegroep van 18 speelsters. Uiterlijk 5 juli 2020 wordt de definitieve selectie van 16 speelsters bekend gemaakt. De afvallers zullen door de TC persoonlijk benaderd worden. Wij kunnen ons voorstellen dat ouders en of kinderen vragen of opmerkingen hebben over de indelingen. Wij verzoeken jullie dit dan kenbaar te maken middels een mail naar: [email protected]. Wij zullen dan persoonlijk op jullie vragen of opmerkingen terugkomen.

 

 

Trainingen tot aan de zomervakantie

Tot 20 juni a.s. bieden we alle teams in hun ‘oude’ samenstelling nog de mogelijkheid om te trainen en loopt het trainingsschema gewoon door, tenzij je met jouw trainer andere afspraken hebt gemaakt. Vanaf zaterdag 20 juni trainen de D, C, B en A teams tot en met zaterdag 4 juli in hun nieuwe samenstelling. Het nieuwe trainingsschema vanaf 20 juni kun je vinden op de site of in de MHC-app.

 

De Benjamins, de F-jes en de 6- en 8-tallen, trainen volgens het huidige schema tot en met 27 juni met hun oude teams. Maar, vanaf 20 juni zullen de de nieuwe teams MD4, MD5, MD6, JD1, JD2 en JD3 trainen in hun nieuwe samenstelling. Dit loopt door tot 4 juli. Op 4 juli organiseert MHC een slotdag voor de F-, E6 en E8-tallen (dit is dus de seizoensafsluiting met je oude team).

 

 

Start na de zomervakantie

De trainingen voor de prestatieve teams starten na de zomervakantie weer vanaf maandag 10 augustus. Vanaf 17 augustus starten alle opleidingsteams met trainen en vanaf 24 augustus starten alle breedte- en Jongste Jeugd teams. We hopen op een Corona-vrij seizoen 2020-2021 en dat alle teams weer met veel plezier op het veld zullen staan.

 

 

Met vriendelijke hockeygroet,

 

 

De Technische Commissie

Bijlage