1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 2_header_mhc_jo16_1__strafcorner_2114x560.jpg.jpg header.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg Header_MHC_jeugd_startwedstrijd.jpg Header_MHC_JO16_1_Klaar_Voor_Wedstrijd_2114x560.jpg Header_MHC_JO16_1_Uitlopen_Strafcorner_2114x560.jpg

Sportiviteit


Gedragsregels Maastrichtse Hockeyclub

MHC wil met deze gedragsregels laten zien waar zij voor staat: een vereniging waar gezelligheid en gezonde sportieve ambitie hand in hand gaan met sportiviteit en respect. 
 
Voor alle betrokkenen bij de club geldt:  
Op het terrein van MHC, maar ook bij uitwedstrijden op het terrein van de tegenstander, gedragen wij ons sportief, fatsoenlijk en respectvol naar anderen. Wij zijn altijd een goede gastheer voor onze tegenstanders, vóór en ná de wedstrijd, ongeacht de uitslag. 
Wij zijn heel trots op onze voorzieningen, ons prachtige clubhuis en onze velden. Daarom gaan we netjes en zorgvuldig met de eigendommen van de club om en ruimen onze rommel op. 
Wij communiceren op een respectvolle wijze met elkaar, zowel mondeling, schriftelijk, als via digitale kanalen. 
Wij durven op MHC iedereen, dus ook elkaar, aan te spreken wanneer de gedragsregels niet worden nageleefd. Samen zijn we verantwoordelijk voor het behoud van een fijne vereniging waar iedereen zich thuis voelt. 

Voor spelers geldt: 
Spelers helpen elkaar en sluiten elkaar niet buiten. Tijdens wedstrijden en trainingen zijn een goede inzet, motivatie en teamspirit vanzelfsprekendheden. Tijdens wedstrijden wordt de tegenstander in woord en gebaar positief en sportief tegemoet getreden. Beslissingen van scheidsrechters worden geaccepteerd. Als bij een aanvechtbare beslissing de scheidsrechter om uitleg wordt gevraagd gebeurt dat op een correcte en fatsoenlijke manier. 
Besluiten van de coach en/of teammanager worden gerespecteerd. 
Verplichtingen die bij het spelen in een MHC-team horen (fluiten, zaaldiensten, training geven en andere afspraken) worden nagekomen. 

Voor ouders en overige toeschouwers van MHC geldt: 
Ouders en overige toeschouwers van MHC gedragen zich, zowel bij thuis- als uitwedstrijden, langs de lijn sportief. Aanmoedigingen zijn zeer gewenst, dit in tegenstelling tot luidruchtig, kritisch en storend commentaar op spelers, coaches/managers en scheidsrechters. Beslissingen van scheidsrechters, coaches, managers en leden van de jeugd- en technische commissie worden gerespecteerd. Teams, coaches en ouders zorgen samen voor tijdig en veilig vervoer naar uitwedstrijden. Ouders komen ook andere verplichtingen na die aan het lidmaatschap van hun kind verbonden zijn. 

Voor trainers/coaches/teammanagers geldt: 
Trainers/coaches en teammanagers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Gedrevenheid en enthousiasme zijn in hun rol een groot goed, maar wel binnen de grenzen van het betamelijke. De omgang en communicatie met individuele spelers, met het team, en alle andere betrokkenen in de club worden gekenmerkt door duidelijkheid, respect en integriteit. 
Tijdens wedstrijden wordt de tegenstander in woord en gebaar positief en sportief tegemoet getreden. Beslissingen van scheidsrechters worden geaccepteerd en niet openlijk bediscussieerd. 

Voor scheidsrechters geldt: 
Scheidsrechters leiden wedstrijden fair en onpartijdig. Zij zijn duidelijk in hun communicatie en gaan respectvol met de spelers en begeleiding om. Tuchtcommissie en tuchtreglement

Indien u een klacht wilt indienen met betrekking tot overtreding van de gedragsregels in het kader van Sportiviteit en Respect kunt u vanaf heden terecht bij de tuchtcommissie die wordt voorgezeten door de secretaris van de club.

Voor het tuchtreglement informeert u bij de club.

Wilt u contact met de tuchtcommissie, stuur een mail naar mailto:[email protected] Vertrouwenscontactpersoon   
 
Binnen een grote vereniging als MHC zijn er misschien wel eens zaken die in uw ogen niet door de beugel kunnen of waar u dusdanig veel moeite mee heeft dat u hier met een onafhankelijk persoon over wilt praten. Het kan bijvoorbeeld gaan om de houding of het gedrag van spelers, trainers, coaches, commissieleden, bestuursleden of ouders op of om de velden. Wanneer u zich onvoldoende op uw gemak voelt om de betrokkenen rechtstreeks op hun gedrag aan te spreken, kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Maar ook over andere zaken die u te persoonlijk vindt en niet met commissieleden of bestuursleden wilt bespreken kunt u met hem contact opnemen. 

De vertrouwenscontactpersoon biedt u een luisterend oor en kan u van advies dienen. Zonder uw toestemming zal de vertrouwenscontactpersoon de door u verstrekte informatie met niemand binnen de club delen.

Contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon: 
De vertrouwenscontactpersonen voor MHC zijn Christel Verstraelen en Robert van Gool
 
Contact opnemen kan via het e-mailadres: mailto:[email protected]Een paar huisregels (voor leden, of ouders van leden onder de 18 jaar)

Voor leden ouder dan 15 jaar (2e-jaars O16)
 1. Je hebt een scheidsrechterskaart; en je gaat fluiten op de momenten dat je bent ingedeeld*.
 2. Je hebt aan de ledenadministratie opgegeven welke andere vrijwilligers activiteiten je voor de Club wilt doen*.
 3. Je (tijdig) afmelden voor een taak kan alleen als je een vervanger hebt geregeld*.

Voor alle spelende leden:
 1. Tijdens wedstrijden en trainingen zijn beenbeschermers en gebitsbeschermers verplicht.
 2. De kleding, aangeboden door MHC of sponsors, blijft eigendom van MHC; wijzigingen kunnen alleen plaats vinden ná instemming van commissie Sponsoring.

Teams zorgen ervoor dat:
 1. Je teamgenoten deze huisregels naleven (spreek ze erop aan als ze bijv. niet fluiten).
 2. O12, O14 teams tenminste 4 leden van het team** een scheidsrechterskaart hebben. O16 teams: iedereen in opleiding is of een kaart heeft, je mag pas naar de O18 als je een kaart hebt. Dus bij de senioren IEDEREEN in het bezit is van een scheidsrechters KAART!
 3. Er tijdig en veilig vervoer is naar uitwedstrijden (is voor eigen risico).
 4. Tenminste 4 leden van het team** zijn aangemeld (voor opleiding) als coach of trainer.
 5. De ledenadministratie up-to-date is geïnformeerd over welke vrijwilligers-activiteiten de teamleden willen bijdragen. Geef ook door wie de aanvoerder, coach, trainer en regelouder/ elftalmanager is in je team.
 6. Tenminste 4 leden van het team** op verzoek van MHC andere vrijwilligerstaken buiten het team vervullen die nodig zijn voor het goed laten draaien van MHC.

Voor alle leden**:
 1. In het clubhuis wordt niet gerookt.
 2. Kom op tijd
 3. Afspraak is afspraak

*dit geldt ook voor ouders of verzorgers van juniorleden jonger dan 15 jaar.
** of hun ouders of verzorgers