1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 2_header_mhc_jo16_1__strafcorner_2114x560.jpg.jpg header.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg Header_MHC_jeugd_startwedstrijd.jpg Header_MHC_JO16_1_Klaar_Voor_Wedstrijd_2114x560.jpg Header_MHC_JO16_1_Uitlopen_Strafcorner_2114x560.jpg

Zaalhockey


Zaalhockey bij de Maastrichtse Hockeyclub 

Uitgangspunten

Zaalhockey ondersteunt de technische en tactische ontwikkeling van jeugdhockey op het veld. Zaalhockey biedt de spelers veel spelplezier en biedt hen een sportief en serieus alternatief tijdens de winterstop. Daarom neemt MHC de ontwikkeling van zaalhockey serieus.
Gedurende de veldcompetitie gaat veld voor zaal, maar gedurende de zaalcompetitie gaat zaal voor veld. In de overgangsperiode vanaf 19 november kan 1 veldtraining worden vervangen door een zaaltraining.

Inschrijving teams Senioren en Jeugd

MHC schrijft in zaalseizoen 2022-2023 alle prestatieve teams (1e teams, combinatieteam en opleidingsteams) in voor deelname aan de KNHB-zaalhockeycompetitie.  Of de standaardteams H1 en D1 dit seizoen in de zaal gaan spelen is nog niet bekend.
MHC schrijft standaard zo veel mogelijk teams in en stelt dan ook alle jeugdteams in de gelegenheid zich, onder voorwaarden, in te schrijven voor de zaalhockeycompetitie. Spelers en coaches dienen zelf te inventariseren of en hoeveel animo er is voor zaalhockey. De teams worden ingeschreven in een competitiepoule-niveau in overleg met de Jeugdcommissie, de seniorencommissie en de Technische Commissie.

Opleidingsjeugd

Er is vanaf seizoen 2017-2018 ook de mogelijkheid voor E8-teams om in competitieverband kennis te maken met zaalhockey. MHC is daar voorstander van en probeert zo veel mogelijk mee te doen met deze teams. Voor het zaalseizoen 2022-2023 zijn 2 E8-teams ingeschreven (21jongens- en 1 meisjesteam).

Zaalseizoen 2022-2023

Ook dit seizoen neemt MHC het advies van de KNHB over en raadt coaches van selectie (eerstelijns-)teams ten sterkste aan om in de voorbereiding op de zaalhockeycompetitie zich in te schrijven voor ten minste één zaalhockeytoernooi om voldoende voorbereid aan de zaalhockeycompetitie deel te kunnen nemen.

We trainen - zoals gezegd- door de week én in het weekend. Daardoor zullen ook de trainingstijden zeer variëren. Het is de bedoeling om elk team minimaal 8-9 maal in de zaal te laten trainen.

 

Sommige teams hebben al hun wedstrijden en dus ook alle trainingen van half december tot half januari, terwijl bij andere teams de zaalcompetitie de gehele zaalperiode van begin december tot half februari beslaat.

 

Organisatie

De organisatie van het zaalhockeyseizoen valt uiteen in verschillende fasen en taken per fase. Deze taken worden door verschillende commissies en bestuursleden uitgevoerd. Eindverantwoordelijk voor de organisatie van zaalhockey is de Zaalhockeycommissie. Deze wordt ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van het zaalhockeybeleid door de Technische Commissie, Jeugdcommissie, Arbitragecommissie en de penningmeester MHC. 


In het winterseizoen 2022-2023 gaat een groot aantal teams van MHC weer zaalhockeyen!

Welke teams

Jeugdteams en Teams Jongste Jeugd
MHC heeft 2 Opleidingsjeugdteams (E8-tallen) kunnen inschrijven. Er zijn 22 jeugdteams ingedeeld, 7 jongens- en 15 meisjesteams.
Voor de teams en teamsamenstelling (teams met spelers en speelsters die gaan zaalhockeyen) zijn de Jeugdcommissie voor de breedteteams en de Technische Commissie voor de prestatieve lijn verantwoordelijk.

Seniorenteams
Dit jaar zullen 2 damesteams in de zaal gaan spelen: D6 ZH en DO25-1 ZH. En 2 herenteams: H1 ZH en H3 ZH.
 

Vragen m.b.t. zaalhockey
Voor algemene vragen over het zaalhockey kun je je richten tot de Coördinator zaalhockey Joep Seuren  mailto:[email protected]

Voor meer hockey-gerelateerde vragen m.b.t. zaalhockey kun je je richten tot: 
 
 1. TC
 2. de trainers
 3. de coaches
 4. de coördinatoren Senioren, Jeugd en Opleidingsjeugd en mailto:[email protected]

Wij wensen alle teams, trainers en begeleiding een sportief en leerzaam zaalhockeyseizoen 2019-2020 toe.

Voor meer informatie:

 

Zaalhockey-commissie

De Zaalhockey-commissie bestaat uit: 
 - Marc Schnabel
- Joep Seuren (coördinator)

 

 

Spel-/scheidsrechterregels  

Voor iedere speler, trainer, coach en scheidsrechter (..en toeschouwer...) is kennis van de spel- en scheidsrechterregels van het zaalhockey een must!
Vragen over spel-/scheidsrechterzaken? Stuur een mail aan: mailto:[email protected]

Kijk naar onderstaand filmpje gemaakt door HV Weert daarin wordt alles nog eens in beeld beknopt uitgelegd:
 
 

 
 
Taken Zaalwacht

Een zaalwacht heeft de volgende taken:

Is een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig om:
 1. Het klaarleggen van de balken en de goals te coördineren: het MHC-team dat als eerste speelt moet zo spoedig mogelijk beginnen met het klaarleggen van de balken, het plaatsen van de goals en het plaatsen van de beschermingsschermen (in de Geusselt-sporthal), zodat de wedstrijd stipt op tijd kan beginnen.
 2. Ziet toe dat er door NIEMAND met gewone schoenen in de zaal gelopen wordt.
 3. Ziet toe dat de sportschoenen NIET buiten gedragen zijn.
 4. Ziet toe dat in alle keepersklompen zaalriempjes zijn aangebracht (i.v.m. voorkomen beschadigen vloer)
 5. Ontvangt de bezoekende teams en scheidsrechters.
 6. Zorgt dat wedstrijden op tijd beginnen, houdt scores en tijd bij: wedstrijden zijn 2x 20 minuten (spelen in wedstrijdblokken met 3 minuten rustpauze en 5 minuten ruimte tussen de wedstrijden). Zie schema met speeltijden!
 7. Ieder thuis spelend team levert overeenkomstig het opgestelde schema twee zaalwachten.
 8. Ziet toe op het correct invullen van het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier). Checken of spelers voor de wedstrijd zijn aangemeld in het DWF (als dit niet is gebeurd kunnen de scheidsrechters het formulier niet invullen en afronden na de wedstrijd).
 9. Indien er een rode of gele kaart is gegeven aan een speler ---> zie erop toe dat alle gegevens goed/volledig (ook naam-adres-woonplaats speler) in het DWF worden ingevuld door scheidsrechter en aanvoerder/speler van het team.
 10. Ziet toe op het meteen na iedere wedstrijd afronden van het DWF via de mobiele telefoon.
 11. Ziet er op toe dat de balken, goals en eventuele achtergelaten rommel opgeruimd worden. Het team dat als laatste speelt moet zo spoedig mogelijk na het eindsignaal de balken, doelen en andere materialen opruimen (zodat de zaal op de afgesproken tijd overgedragen kan worden aan de sportclub die na ons komt of aan de beheerder van de betreffende hal).
 12. Ziet toe op het correct naleven van de verdere regels van Maastricht Sport.

Inhoud van de wedstrijdtas:
 1. Wedstrijdschema’s
 2. Wedstrijdballen en (sport)tape voor gespen keepersklompen
 3. Lijst van clubscheidsrechters
 4. Zaalwachtschema
 5. Indeling kleedkamers (m.n. sporthal de Geusselt)
 6. Lijst met namen van MHC-Zaalhockeycommissie + lijst met namen zaalhockeycoördinatoren van alle deelnemende clubs van KNHB-districtZuid-Nederland

Trainingen en wedstrijden

Afspraken rondom schoeisel, sticks en keepersuitrusting tijdens trainingen en wedstrijden: 
 1. Draag binnensportschoenen met een lichte zool
 2. Doe deze pas aan in de zaal!
 3. Zaalhockey speel je met een speciale zaalhockeystick, dus NIET met een veldhockeystick! Een zaalhockeystick mag niet zwaarder zijn dan 737 gram (een veldhockeystick is veel zwaarder en dus NIET toegestaan. Dus ook niet als deze is afgeplakt!).
 4. In principe gebruik maken van zaalriempjes voor de keepersklompen en eventueel hoezen over de legguards. Keepers die geen juiste uitrusting hebben mogen NIET in onze zalen spelen.